Links aanzicht

Steun dit project!

Giften

Rechts aanzicht

U kan ons project steunen door een gift via de Koning Boudewijnstichting. Iedere gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar. (Start december 2021).

Je kan rechtstreeks storten bij de Koning Boudewijnstichting via de link op hun website.
<<Klik hier>>

De projectrekening is BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting
en de vermelding 623/3678/00063

Beslissing Koning Boudewijnstichting.

Woensdag 1 december 2021:
De Stichting opent een projectrekening ten voordele van de vereniging onder de 'algemene en specifieke voorwaarden' waarmee de vereniging zich akkoord verklaart.
Deze overeenkomst is opgemaakt voor een periode die eindigt op 20/01/2024.
De overeenkomst kan verlengd worden conform artikel 5 van de 'algemene voorwaarden'.
De giften zullen uitsluitend gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting en de vermelding 623/3678/00063 dragen.