Logo ROND

Erfgoedproject

Huizen Fleerackers

Een project voor de restauratie van de historische voorgevels van Huizen Fleerackers. Het pand "Huizen Fleerackers" is gelegen op de Graatakker 16 - 18 - 20 in Turnhout.

Tijdens de restauratie zal zowel de laatste originele winkelpui van Architect Verschoren uit Turnhout in ere hersteld worden. Daarnaast zullen de Sgraffiti panelen van Paul Cauchie gerestaureerd worden in haar originele staat.

Dit project wordt mee mogelijk gemaakt met de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting. 

Huizen Fleerackerrs

Drie stadswoningen naar ontwerp van Jos Verschoren. Huizen Fleerackers is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed

De woningen werden gebouwd in opdracht van handelaar Henri Fleerackers-Proost. Uit archiefonderzoek is gebleken dat de polychrome sgraffito-decoraties in art-nouveaustijl ontworpen zijn door de Brusselse decorateur-entrepreneur Paul Cauchie en werden uitgevoerd door zijn atelier. In de publiciteitsbrochures van Atelier Paul Cauchie, uitgegeven vóór de Eerste Wereldoorlog staat vermeld “18-20-22, Graatakker”.

De sgraffitofriezen op het hoofdgestel van het winkelhuis en van de twee woningen bestaan telkens uit drie cassettes, één op elke travee, van elkaar gescheiden door klossen. Op de onderste bouwlaag van het winkelhuis bevindt zich één paneel boven het venster links van de winkelpui. Op de onderste bouwlaag van de twee woningen bevinden de panelen zich boven de inkomdeuren en de vensters.

De lijntekeningen van de sgraffiti zijn symmetrisch opgebouwd met gestileerde florale motieven en arabesken. Op de friezen zijn vooral kransen en festoenen te zien. Op de panelen op de onderste bouwlagen zijn dan weer guirlandes, pastilles en gestileerde florale en circulaire motieven weergegeven zoals de gestileerde roos, typische elementen van ontwerper Paul Cauchie.

Kom meer te weten over dit unieke erfgoedproject:

Aankomende activiteiten

In augutus starten de renovaties van raamkozijnen van het pand op nummer 20

Dit als laatste onderdeel van de volledige renovatie van de voorgevels van nummer 16-18-20

Vorige activiteiten

Volg het project van "A tot Z"

Volg het volledige verhaal van ons project via Facebook en deze website. 

Resultaten renovatie sgraffiti juni 2023

In juni, na 5.5 weken was de restauratie door Camille Meslay, Annie Gilbert en Roberta Galbiati uitgevoerd. Het resultaat mag gezien worden. Geniet samen met ons me van volgende beelden:

Mei 2023 start renovatie sgraffiti

In Mei startte de restauratrice Camille Meslay met het uitvoeren van de restauraties. Verder zijn er nog van verschillende sgraffiti koppies genomen om deze te archiveren

Oktober 2022

De voorgevel heeft zéér hoge architecturale waarde en getuigt samen met de aanpalende panden van een zeldzame toepassing van de eclectische art nouveau, eigen aan het oeuvre van architect Verschoren. Kenmerkende elementen zijn de verwerking van natuursteen in de hoge plint, muurbanden, onderdorpels en hanenkambogen, de gedetailleerde houten kroonlijst op gegroefde modillons en gekoppelde consoles en de houten winkelpui met entablement. . Het motief in de kroonlijst van de pui met verticale lijnen en cirkel is een subtiele verwijzing naar de Wiener Sezession en getuigt van het brede inspiratieveld van de architect. De winkelpui in kwestie is uiterst zeldzaam en betreft het enige bewaarde exemplaar naar ontwerp van Jos Verschoren.

Op vraag van Erfgoed Noorderkempen besliste de eigenaar om de houten winkelpui incl. facetglaasjes integraal te behouden als getuige van technisch en artistiek hoogstaand vakmanschap met stijlelementen van de art nouveau.

Een grondige renovatie van de winkelpui werd uitgevoerd in oktober 2022

15 juni 2022

De kleurenstudie door de restauratrice Camille Meslay is afgerond. Aan de hand van kleurpigmenten en materialen deed ze een grondige analyse en kleurenonderzoek. De resultaten zullen wij in de loop van deze maand nog communiceren. Inclusief de digitaal ingekleurde en gerestaureerde sgrafitto's.

19 november 2021

Op 19 november werden de tekeningen van de sgraffito-decoraties gekopieerd (schaal 1:1) zodat ze bewaard blijven voor de toekomst. Tevens werden er door restauratrice Camille Meslay stalen genomen van de kleurpigmenten en materialen voor een grondige analyse en kleurenonderzoek.

Steun dit project!

Giften & Activiteiten

U kan ons project steunen door een gift via de Koning Boudewijnstichting. Iedere gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar. (Start december 2021) of u kan deelnemen aan één van onze activiteiten die wij organiseren.

Neem contact op met ons:

Logo ROND

Huizen Fleerackers

Een project voor de restauratie van de historische voorgevels van Huizen Fleerackers. Het pand "Huizen Fleerackers" is gelegen op de Graatakker 16 - 18 - 20 in Turnhout.

E-mailadres:

Tur'Nouveau

De vereniging van Tur'Nouveau is een belangrijke partner in de realisatie van dit project. Zij organiseren ook diverse erfgoedwandelingen met een stopplaats bij Huizen Fleerackers

Meer info:

Koning Boudewijnstichting

Dit project wordt mee mogelijk gemaakt met de ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting.

Erfgoed NoorderKempen

Ook de website van Ergoed NoorderKempen besteedt aandacht aan de sgraffiti's van Paul Cauchie en de architectuur van Jos Verschoren. Meer informatie over deze onderwerpen kan je terug vinden op hun website